easytrans
zvoľte jazyk:

22. 07. 2024

Novinky v doprave

Dôležité dátumy pre podnikateľov v roku 2014

17. 03. 2014

8.1. Samostatne zárobkovo činné osoby musia do tohto termínu zaplatiť preddavok na zdravotné poistenie za predchádzajúci kalendárny mesiac. Splatnosť poistného na dôchodkové poistenie, nemocenské poistenie, poistenie v nezamestnanosti (dobrovoľné) a do rezervného fondu solidarity pre samostatne zárobkovo činné osoby za predchádzajúci mesiac.

15.1. Odvedenie sumy na zabezpečenie dane z príjmoch fyzických osôb. Odvedenie zrazenej dane z príjmov vyberanej zrážkou. Odvedenie zrazenej dane z príjmov fyzických osôb vyberanej zrážkou. Odvedenie zrazenej dane z príjmov právnických osôb vyberanej zrážkou. Odvedenie sumy na zabezpečenie dane z príjmov právnických osôb.

20.1. Podanie súhrnného výkazu za kalendárny štvrťrok k DPH. Podanie súhrnného výkazu za kalendárny mesiac k DPH.

27.1. Splatnosť DPH za predchádzajúci kalendárny štvrťrok. Splatnosť DPH za predchádzajúci kalendárny mesiac. Podanie daňového priznania DPH za predchádzajúci kalendárny štvrťrok. Podanie daňového priznania DPH za predchádzajúci kalendárny mesiac.

31.1. Zaplatenie osobitného odvodu z podnikania v regulovaných odvetviach. Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z motorových vozidiel. Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb. Podanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti. Podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel. Zaplatenie dane vyplývajúce z daňového priznania k dani z motorových vozidiel. Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov právnických osôb.

10.2. Samostatne zárobkovo činné osoby musia do tohto termínu zaplatiť preddavok na zdravotné poistenie za predchádzajúci kalendárny mesiac (prvýkrát zaplatia novú sumu na základe informácií, ktoré im vo výsledku ročného zúčtovania oznámila zdravotná poisťovňa). Splatnosť poistného na dôchodkové poistenie, nemocenské poistenie, poistenie v nezamestnanosti (dobrovoľné) a do rezervného fondu solidarity pre samostatne zárobkovo činné osoby za predchádzajúci mesiac (po prvý raz sa platí poistné z nových minimálnych a maximálnych vymeriavacích základov platných od roku 2014).

17.2. Odvedenie sumy na zabezpečenie dane z príjmov právnických osôb. Odvedenie sumy na zabezpečenie dane z príjmov fyzických osôb. Odvedenie zrazenej dane z príjmov fyzických osôb vyberanej zrážkou. Odvedenie zrazenej dane z príjmov právnických osôb vyberanej zrážkou.

20.2. Podanie súhrnného výkazu k DPH za kalendárny mesiac.

25.2. Splatnosť DPH za predchádzajúce kalendárny mesiac. Podanie daňového priznania DPH za predchádzajúci kalendárny mesiac. Podanie kontrolného výkazu DPH za predchádzajúci kalendárny mesiac.

28.2. Zamestnávateľ písomne oznámi daňovému úradu výšku sumy osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa z príjmu zo závislej činnosti. Zaplatenie osobitného odvodu z podnikania v regulovaných odvetviach. Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z motorových vozidiel. Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb. Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov právnických osôb.

10.3. Samostatne zárobkovo činné osoby musia do tohto termínu zaplatiť preddavok na zdravotné poistenie za predchádzajúci kalendárny mesiac. Splatnosť poistného na dôchodkové poistenie, nemocenské poistenie, poistenie v nezamestnanosti (dobrovoľné) a do rezervného fondu solidarity pre samostatne zárobkovo činné osoby za predchádzajúci mesiac.

17.3. Odvedenie sumy na zabezpečenie dane z príjmov právnických osôb. Odvedenie sumy na zabezpečenie dane z príjmov fyzických osôb. Odvedenie zrazenej dane z príjmov fyzických osôb vyberanej zrážkou. Odvedenie zrazenej dane z príjmov právnických osôb vyberanej zrážkou.

20.3. Podanie súhrnného výkazu k DPH za kalendárny mesiac.

25.3. Splatnosť DPH za predchádzajúce kalendárny mesiac. Podanie daňového priznania DPH za predchádzajúci kalendárny mesiac. Podanie kontrolného výkazu DPH za predchádzajúci kalendárny mesiac.

31.3. Podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb. Zaplatenie dane vyplývajúce z daňového priznania fyzických osôb. Podanie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb. Zaplatenie dane vyplývajúce z daňového priznania právnických osôb. Zaplatenie osobitného odvodu z podnikania v regulovaných odvetviach. Zaplatenie štvrťročných preddavkov na daň z motorových vozidiel. Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z motorových vozidiel. Zaplatenie štvrťročných preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb. Zaplatenie štvrťročných preddavkov na daň z príjmov právnických osôb. Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb. Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov právnických osôb. Zamestnávateľ písomne oznámi daňovému úradu výšku sumy osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa z príjmu zo závislej činnosti. Podanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti.

8.4. Samostatne zárobkovo činné osoby musia do tohto termínu zaplatiť preddavok na zdravotné poistenie za predchádzajúci kalendárny mesiac. Splatnosť poistného na dôchodkové poistenie, nemocenské poistenie, poistenie v nezamestnanosti (dobrovoľné) a do rezervného fondu solidarity pre samostatne zárobkovo činné osoby za predchádzajúci mesiac.

15.4. Odvedenie sumy na zabezpečenie dane z príjmov právnických osôb. Odvedenie sumy na zabezpečenie dane z príjmov fyzických osôb. Odvedenie zrazenej dane z príjmov fyzických osôb vyberanej zrážkou. Odvedenie zrazenej dane z príjmov právnických osôb vyberanej zrážkou.

22.4. Podanie súhrnného výkazu k DPH za kalendárny mesiac. Podanie súhrnného výkazu k DPH za kalendárny štvrťrok.

25.4. Podanie daňového priznania DPH za predchádzajúci kalendárny štvrťrok. Splatnosť DPH za predchádzajúci kalendárny štvrťrok. Podanie kontrolného výkazu DPH za predchádzajúci kalendárny štvrťrok. Podanie kontrolného výkazu DPH za predchádzajúci kalendárny mesiac. Splatnosť DPH za predchádzajúce kalendárny mesiac. Podanie kontrolného výkazu DPH za predchádzajúci kalendárny mesiac.

30.4. Zaplatenie osobitného odvodu z podnikania v regulovaných odvetviach. Zaplatenie štvrťročných preddavkov na daň z motorových vozidiel. Zaplatenie rozdielu vzniknutého na zaplatených preddavkoch na daň z príjmov právnických osôb. Podanie hlásenia o vyúčtovaní dane o úhrne príjmov zo závislej činnosti. Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb. Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov právnických osôb. Zamestnávateľ písomne oznámi daňovému úradu výšku sumy osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa z príjmu zo závislej činnosti. Podanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti. Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z motorových vozidiel.

9.5. Samostatne zárobkovo činné osoby musia do tohto termínu zaplatiť preddavok na zdravotné poistenie za predchádzajúci kalendárny mesiac. Splatnosť poistného na dôchodkové poistenie, nemocenské poistenie, poistenie v nezamestnanosti (dobrovoľné) a do rezervného fondu solidarity pre samostatne zárobkovo činné osoby za predchádzajúci mesiac.

15.5. Odvedenie sumy na zabezpečenie dane z príjmov právnických osôb. Odvedenie sumy na zabezpečenie dane z príjmov fyzických osôb. Odvedenie zrazenej dane z príjmov fyzických osôb vyberanej zrážkou. Odvedenie zrazenej dane z príjmov právnických osôb vyberanej zrážkou.

20.5. Podanie súhrnného výkazu k DPH za kalendárny mesiac.

26.5. Podanie daňového priznania DPH za predchádzajúci kalendárny mesiac. Splatnosť DPH za predchádzajúci kalendárny mesiac. Podanie kontrolného výkazu DPH za predchádzajúci kalendárny mesiac.

2.6. Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb. Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov právnických osôb. Zamestnávateľ písomne oznámi daňovému úradu výšku sumy osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa z príjmu zo závislej činnosti. Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z motorových vozidiel. Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov právnických osôb. Zaplatenie osobitného odvodu z podnikania v regulovaných odvetviach.

9.6. Samostatne zárobkovo činné osoby musia do tohto termínu zaplatiť preddavok na zdravotné poistenie za predchádzajúci kalendárny mesiac. Splatnosť poistného na dôchodkové poistenie, nemocenské poistenie, poistenie v nezamestnanosti (dobrovoľné) a do rezervného fondu solidarity pre samostatne zárobkovo činné osoby za predchádzajúci mesiac.

16.6. Odvedenie sumy na zabezpečenie dane z príjmov právnických osôb. Odvedenie sumy na zabezpečenie dane z príjmov fyzických osôb. Odvedenie zrazenej dane z príjmov fyzických osôb vyberanej zrážkou. Odvedenie zrazenej dane z príjmov právnických osôb vyberanej zrážkou.

20.6. Podanie súhrnného výkazu k DPH za kalendárny mesiac.

25.6. Podanie daňového priznania DPH za predchádzajúci kalendárny mesiac. Splatnosť DPH za predchádzajúci kalendárny mesiac. Podanie kontrolného výkazu DPH za predchádzajúci kalendárny mesiac.

30.6. Zaplatenie osobitného odvodu z podnikania v regulovaných odvetviach. Zaplatenie štvrťročných preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb. Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb. Zaplatenie štvrťročných preddavkov na daň z motorových vozidiel. Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z motorových vozidiel. Zaplatenie štvrťročných preddavkov na daň z príjmov právnických osôb. Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov právnických osôb. Zamestnávateľ písomne oznámi daňovému úradu výšku sumy osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa z príjmu zo závislej činnosti. Podanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti.

8.7. Samostatne zárobkovo činné osoby musia do tohto termínu zaplatiť preddavok na zdravotné poistenie za predchádzajúci kalendárny mesiac. Splatnosť poistného na dôchodkové poistenie, nemocenské poistenie, poistenie v nezamestnanosti (dobrovoľné) a do rezervného fondu solidarity pre samostatne zárobkovo činné osoby za predchádzajúci mesiac. Ak SZČO dosiahla celkový hrubý príjem za rok 2013 vyšší ako 4830 eur, vzniká jej od 1. júla povinné sociálne poistenie, najneskôr do 9. júla sa preto musí prihlásiť na Registračnom liste FO v Sociálnej poisťovni. Platí to len pre tie SZČO, ktoré v uplynulom období neboli povinne poistené. Títo živnostníci zaplatia prvýkrát odvody v mesiaci august. Ak celkový hrubý príjem SZČO za rok 2013 neprekročil 4830 eur, zaniká jej od 1. júla povinné sociálne poistenie, do 8. júla sa preto musí z poistenia odhlásiť na Registračnom liste FO – odhláška. Platí to len pre tie SZČO, ktoré v uplynulom období boli povinne poistené.

15.7.  Odvedenie sumy na zabezpečenie dane z príjmov právnických osôb. Odvedenie sumy na zabezpečenie dane z príjmov fyzických osôb. Odvedenie zrazenej dane z príjmov fyzických osôb vyberanej zrážkou. Odvedenie zrazenej dane z príjmov právnických osôb vyberanej zrážkou.

20.7. Podanie súhrnného výkazu k DPH za kalendárny mesiac. Podanie súhrnného výkazu k DPH za kalendárny štvrťrok.

25.7. Podanie daňového priznania DPH za predchádzajúci kalendárny štvrťrok. Splatnosť DPH za predchádzajúci kalendárny štvrťrok. Podanie kontrolného výkazu DPH za predchádzajúci kalendárny štvrťrok. Podanie kontrolného výkazu DPH za predchádzajúci kalendárny mesiac. Splatnosť DPH za predchádzajúce kalendárny mesiac. Podanie kontrolného výkazu DPH za predchádzajúci kalendárny mesiac.

31.7. Zaplatenie osobitného odvodu z podnikania v regulovaných odvetviach. Zaplatenie štvrťročných preddavkov na daň z motorových vozidiel. Zaplatenie rozdielu vzniknutého na zaplatených preddavkoch na daň z príjmov právnických osôb. Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb. Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov právnických osôb. Zamestnávateľ písomne oznámi daňovému úradu výšku sumy osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa z príjmu zo závislej činnosti. Podanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti.

8.8. Samostatne zárobkovo činné osoby musia do tohto termínu zaplatiť preddavok na zdravotné poistenie za predchádzajúci kalendárny mesiac. Splatnosť poistného na dôchodkové poistenie, nemocenské poistenie, poistenie v nezamestnanosti (dobrovoľné) a do rezervného fondu solidarity pre samostatne zárobkovo činné osoby za predchádzajúci mesiac.

15.8. Odvedenie sumy na zabezpečenie dane z príjmov právnických osôb. Odvedenie sumy na zabezpečenie dane z príjmov fyzických osôb. Odvedenie zrazenej dane z príjmov fyzických osôb vyberanej zrážkou. Odvedenie zrazenej dane z príjmov právnických osôb vyberanej zrážkou.

20.8. Podanie súhrnného výkazu k DPH za kalendárny mesiac.

25.8. Podanie daňového priznania DPH za predchádzajúci kalendárny mesiac. Splatnosť DPH za predchádzajúci kalendárny mesiac. Podanie kontrolného výkazu DPH za predchádzajúci kalendárny mesiac.

2.9. Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov právnických osôb. Zaplatenie osobitného odvodu z podnikania v regulovaných odvetviach. Podanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti. Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb. Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z motorových vozidiel. Zamestnávateľ písomne oznámi daňovému úradu výšku sumy osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa z príjmu zo závislej činnosti.

8.9. Samostatne zárobkovo činné osoby musia do tohto termínu zaplatiť preddavok na zdravotné poistenie za predchádzajúci kalendárny mesiac. Splatnosť poistného na dôchodkové poistenie, nemocenské poistenie, poistenie v nezamestnanosti (dobrovoľné) a do rezervného fondu solidarity pre samostatne zárobkovo činné osoby za predchádzajúci mesiac.

16.9. Odvedenie sumy na zabezpečenie dane z príjmov právnických osôb. Odvedenie sumy na zabezpečenie dane z príjmov fyzických osôb. Odvedenie zrazenej dane z príjmov fyzických osôb vyberanej zrážkou. Odvedenie zrazenej dane z príjmov právnických osôb vyberanej zrážkou.

22.9. Podanie súhrnného výkazu k DPH za kalendárny mesiac.

25.9. Podanie daňového priznania DPH za predchádzajúci kalendárny mesiac. Splatnosť DPH za predchádzajúci kalendárny mesiac. Podanie kontrolného výkazu DPH za predchádzajúci kalendárny mesiac.

30.9. Zamestnávateľ písomne oznámi daňovému úradu výšku sumy osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa z príjmu zo závislej činnosti. Podanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti. Zaplatenie osobitného odvodu z podnikania v regulovaných odvetviach. Zaplatenie štvrťročných preddavkov na daň z motorových vozidiel. Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb. Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z motorových vozidiel. Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov právnických osôb.

8.10. Samostatne zárobkovo činné osoby musia do tohto termínu zaplatiť preddavok na zdravotné poistenie za predchádzajúci kalendárny mesiac. Splatnosť poistného na dôchodkové poistenie, nemocenské poistenie, poistenie v nezamestnanosti (dobrovoľné) a do rezervného fondu solidarity pre samostatne zárobkovo činné osoby za predchádzajúci mesiac. Posúdiť vznik sociálneho poistenia k 1. októbru 2014, resp. zánik povinného poistenia k 30. septembru 2014, ak SZČO mala predĺženú lehotu na podanie daňového priznania, prihlásiť sa do 9. októbra, resp. odhlásiť sa do 8. októbra 2014.

15.10. Odvedenie sumy na zabezpečenie dane z príjmov právnických osôb. Odvedenie sumy na zabezpečenie dane z príjmov fyzických osôb. Odvedenie zrazenej dane z príjmov fyzických osôb vyberanej zrážkou. Odvedenie zrazenej dane z príjmov právnických osôb vyberanej zrážkou.

20.10. Podanie súhrnného výkazu k DPH za kalendárny mesiac. Podanie súhrnného výkazu k DPH za kalendárny štvrťrok.

27.10. Podanie daňového priznania DPH za predchádzajúci kalendárny mesiac. Splatnosť DPH za predchádzajúci kalendárny mesiac. Podanie kontrolného výkazu DPH za predchádzajúci kalendárny mesiac. Podanie daňového priznania DPH za predchádzajúci kalendárny štvrťrok. Splatnosť DPH za predchádzajúci kalendárny štvrťrok. Podanie kontrolného výkazu DPH za predchádzajúci kalendárny štvrťrok.

31.10. Zamestnávateľ písomne oznámi daňovému úradu výšku sumy osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa z príjmu zo závislej činnosti. Podanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti. Zaplatenie osobitného odvodu z podnikania v regulovaných odvetviach. Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb. Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov právnických osôb. Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z motorových vozidiel.

10.11. Samostatne zárobkovo činné osoby musia do tohto termínu zaplatiť preddavok na zdravotné poistenie za predchádzajúci kalendárny mesiac. Splatnosť poistného na dôchodkové poistenie, nemocenské poistenie, poistenie v nezamestnanosti (dobrovoľné) a do rezervného fondu solidarity pre samostatne zárobkovo činné osoby za predchádzajúci mesiac.

18.11. Odvedenie sumy na zabezpečenie dane z príjmov právnických osôb. Odvedenie sumy na zabezpečenie dane z príjmov fyzických osôb. Odvedenie zrazenej dane z príjmov fyzických osôb vyberanej zrážkou. Odvedenie zrazenej dane z príjmov právnických osôb vyberanej zrážkou.

20.11. Podanie súhrnného výkazu k DPH za kalendárny mesiac.

25.11. Podanie daňového priznania DPH za predchádzajúci kalendárny mesiac. Splatnosť DPH za predchádzajúci kalendárny mesiac. Podanie kontrolného výkazu DPH za predchádzajúci kalendárny mesiac.

1.12. Zamestnávateľ písomne oznámi daňovému úradu výšku sumy osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa z príjmu zo závislej činnosti. Podanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti. Zaplatenie osobitného odvodu z podnikania v regulovaných odvetviach. Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb. Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov právnických osôb. Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z motorových vozidiel.

8.12. Samostatne zárobkovo činné osoby musia do tohto termínu zaplatiť preddavok na zdravotné poistenie za predchádzajúci kalendárny mesiac. Splatnosť poistného na dôchodkové poistenie, nemocenské poistenie, poistenie v nezamestnanosti (dobrovoľné) a do rezervného fondu solidarity pre samostatne zárobkovo činné osoby za predchádzajúci mesiac.

15.12. Odvedenie sumy na zabezpečenie dane z príjmov právnických osôb. Odvedenie sumy na zabezpečenie dane z príjmov fyzických osôb. Odvedenie zrazenej dane z príjmov fyzických osôb vyberanej zrážkou. Odvedenie zrazenej dane z príjmov právnických osôb vyberanej zrážkou.

22.12. Podanie súhrnného výkazu k DPH za kalendárny mesiac.

29.12. Podanie daňového priznania DPH za predchádzajúci kalendárny mesiac. Splatnosť DPH za predchádzajúci kalendárny mesiac. Podanie kontrolného výkazu DPH za predchádzajúci kalendárny mesiac.

31.12. Zamestnávateľ písomne oznámi daňovému úradu výšku sumy osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa z príjmu zo závislej činnosti. Podanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti. Zaplatenie osobitného odvodu z podnikania v regulovaných odvetviach. Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb. Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov právnických osôb. Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z motorových vozidiel.

Zdroj: Pravda.sk

<< Späť na zoznam noviniek

Podnikateľov aj v roku 2014 čaká množstvo povinností z pohľadu vzťahu k štátnym inštitúciám. Prinášame prehľad dôležitých dátumov v roku 2014 pre právnické a fyzické osoby.

rýchla kalkulácia