easytrans
zvoľte jazyk:

11. 12. 2023

Kontaktus

Bejegyzett társaság a cégbíróságon a Kerületi Bíróság Nitra, szakasz: Sro, száma 19479/N. 

Székhely és korespondenció::
easyjob s.r.o.
Branovo 296
SK-94131 Branovo
Slovenská republika
 
   
Bank adatok:
Slovenská sporiteľňa
Bank számla: 5074609946/0900
Nemzetközi fizetési részletek:
Slovenská sporiteľňa
IBAN: SK57 0900 0000 0050 7460 9946
SWIFT: GIBASKBX
   
IČO: 36 740 969 IČ DPH: SK2022328792
   

Telefon:
+421 904559 369

E-mailek:
easyjobtrans@gmail.com
   
Skype: easyjob.sro
Google talk: lubos.agg@gmail.com
TimoCom: 185430
Raaltrans: GGT
   

www.easytrans.sk
www.easyjob.sk

 

Kontaktný formulár
Meno
Telefón
Komentár
E-mail

Podnikateľov aj v roku 2014 čaká množstvo povinností z pohľadu vzťahu k štátnym inštitúciám. Prinášame prehľad dôležitých dátumov v roku 2014 pre právnické a fyzické osoby.

rýchla kalkulácia