easytrans
zvoľte jazyk:

21. 09. 2018

Kontakt

Der Eintrag der Geselschaft in Betriebsregister Amtsgericht Nitra, Kapitel: Sro, die Einlage N° 19479/N.

Sitz und Korrespondenz:
easyjob s.r.o.
S.H.Vajanského 73
SK-940 56 Nové Zámky
Slovenská republika
 
   

Bankkonto:
Tatra banka, a.s.
Kontonummer: 2929843778/1100


Všeobecná úverová banka
Kontonummer: 3195837751/0200

International Zahlung data:
Tatra Banka, a.s.
IBAN: SK44 1100 0000 0029 2984 3778
SWIFT: TATRSKBX

Všeobecná úverová banka
IBAN: SK89 0200 0000 0031 9583 7751
SWIFT: SUBASKBX
   
Reg. nummer: 36 740 969 UST-ID: SK2022328792
   
Telefon:
+421 904559 369
+421 902 258 422
E-mailen:
easyjobtrans@gmail.com
easyjob@centrum.sk
lubos.agg@gmail.com
   
Skype: easyjob.sro
ICQ: 285-153-277
Google talk: lubos.agg@gmail.com
TimoCom: 463892
Raaltrans: -
Trans.eu ID: 363290-1
   

www.easytrans.sk
www.easyjob.sk

 

Kontaktný formulár
Meno
Telefón
Komentár
E-mail

Podnikateľov aj v roku 2014 čaká množstvo povinností z pohľadu vzťahu k štátnym inštitúciám. Prinášame prehľad dôležitých dátumov v roku 2014 pre právnické a fyzické osoby.

rýchla kalkulácia