easytrans
zvoľte jazyk:

22. 07. 2024

Kontakt

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo 19479/N. 

Sídlo spoločnosti a korešpondencia:
easyjob s.r.o.
Branovo 296
SK-94131 Branovo
Slovenská republika
 
   

Bankové spojenie:
Slovenská sporiteľňa
Číslo účtu: 5074609946/0900

Medzinárodné platobné údaje:
Slovenská sporiteľňa
IBAN: SK57 0900 0000 0050 7460 9946
SWIFT: GIBASKBX
   
IČO: 36 740 969 IČ DPH: SK2022328792
   

Telefóny:
+421 904 559 369

E-maily:
easyjobtrans@gmail.com
   
Skype: easyjob.sro
Google talk: lubos.agg@gmail.com
TimoCom: 185430
Raaltrans: GGT
   

www.easytrans.sk
www.easyjob.sk

 

Kontaktný formulár
Meno
Telefón
Komentár
E-mail

Podnikateľov aj v roku 2014 čaká množstvo povinností z pohľadu vzťahu k štátnym inštitúciám. Prinášame prehľad dôležitých dátumov v roku 2014 pre právnické a fyzické osoby.

rýchla kalkulácia