easytrans
zvoľte jazyk:

16. 01. 2019

Kontakt

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo 19479/N. 

Sídlo spoločnosti a korešpondencia:
easyjob s.r.o.
S.H.Vajanského 73
SK-940 01 Nové Zámky
Slovenská republika
 
   

Bankové spojenie:
Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: 2929843778/1100


Všeobecná úverová banka
Číslo účtu: 3195837751/0200

 

Medzinárodné platobné údaje:
Tatra Banka, a.s.
IBAN: SK44 1100 0000 0029 2984 3778
SWIFT: TATRSKBX

Všeobecná úverová banka
IBAN: SK89 0200 0000 0031 9583 7751
SWIFT: SUBASKBX
   
IČO: 36 740 969 IČ DPH: SK2022328792
   

Telefóny:
+421 904 559 369
+421 902 258 422

 

E-maily:
easyjobtrans@gmail.com
easyjob@centrum.sk
lubos.agg@gmail.com
   
Skype: easyjob.sro
ICQ: 285-153-277
Google talk: lubos.agg@gmail.com
TimoCom: 463892
Raaltrans: -
Trans.eu ID: 363290-1
   

www.easytrans.sk
www.easyjob.sk

 

Kontaktný formulár
Meno
Telefón
Komentár
E-mail

Podnikateľov aj v roku 2014 čaká množstvo povinností z pohľadu vzťahu k štátnym inštitúciám. Prinášame prehľad dôležitých dátumov v roku 2014 pre právnické a fyzické osoby.

rýchla kalkulácia